+47 37 09 74 74

Nytt riggerkurs i mai 2019

Både verftsindustri og annen leverandørindustri er i en oppgangsperiode. Dette gir økt etterspørsel etter riggere for on- og offshore oppdrag. Vi har behov for riggere og/eller flaggmenn med erfaring til både on- og offshore-prosjekter. Se oversikt over kurs...