+47 37 09 74 74

StS skal levere stillastjenester til Aibels bygging av boreplattformen for olje- og gassfeltet Johan Sverdrup. Leveransene inkluderer både personell og materiell til borestøtte modulen som skal prefabrikkeres ved Aibel Haugesund.

Prosjektperiode er fra første kvartal 2016 til sommeren 2018.

Share This