+47 37 09 74 74

StS har signert en ny kontrakt med Aibel, denne gang på stillastjenester til Dvalin-prosjektet. Aibel skal levere to moduler til Statoils Heidrun-plattform som sub-sea-feltet Dvalin skal kobles opp mot. Arbeidene starter i august 2017 i Haugesund og vil pågå frem til levering våren 2019.

Vi er svært glade for tildelingen. Kontrakten sikrer sysselsettingen vår ved Aibel Haugesund. Kontraktstildelingen er et resultat av gode leveranser fra alle våre dyktige medarbeidere i Haugesund og de organisatoriske tilpasninger StS har foretatt for å kunne tilby konkurransedyktige priser, forteller administrerende direktør i StS gruppen Ingrid Solheim.

Share This