+47 37 09 74 74

Boremodul Nymo Vikkilen

StS leverer tjenester innen overflatebehandling/stillas/rigg/transport til Nymos anlegg i Vikkilen for sammenstilling av boremodul til Johan Sverdrup

Rammeavtale med Kværner Stord

StS leverer tjenester innen disiplinene stillas/rigg/flagg til Kværner Stord. Dette gjelder både boreriggene Njord (bildet) / Aasta Hansteen og boligriggen Johan Sverdrup

Aibel tildelte StS stillaskontrakt på Johan Sverdrup-feltet

StS skal levere stillastjenester til Aibels bygging av boreplattformen for olje- og gassfeltet Johan Sverdrup. Leveransene inkluderer både personell og materiell til borestøtte modulen som skal prefabrikkeres ved Aibel Haugesund. Prosjektperiode er fra første kvartal...