NSE Fagstillas AS leverer tjenester innen stillas, overflatebehandling, isolasjon og kapsling.

Med leveranser både til private og industri blir vi hele tiden utfordret med hensyn til fleksibilitet, nytenking og forutsigbarhet. Våre ansatte har lang erfaring og løser så vel store som små utfordringer med kundens behov i fokus. Som IA-bedrift tar vi også samfunnsansvar.

Godt HMS-arbeid over tid gjør at vi leverer med sikkerhet for ansatte, kunder og materiell.

COMPLETION happens together

Nøyaktighet, sikkerhet og erfaring

Vi i NSE Fagstillas startet opp i 1989 og har vår base på Sørlandet. Våre tjenester inkluderer arbeid med stillas, overflatebehandling, isolasjon og rigging. Siden 1990 har vi tilbudt kurs innen disse fagfeltene. Vårt mål er å være en foretrukken leverandør og å markedsføre bransjen for å tiltrekke oss studenter og jobbsøkere. Vi leverer fagkompetanse til verft over hele Norge, både onshore og offshore.

Stillas

Vi påtar oss alle typer stillasoppdrag og disponerer materiell til ulike formål. Du kan også leie utstyr.

Les mer …

Overflate­behandling

Tjenester innen denne disiplinen leveres i all hovedsak til verfts- og petrokjemisk industri.

Les mer …

Isolasjon og kapsling

Isolasjon og kapsling leveres også i all hovedsak til verfts- og petrokjemisk industri.

Les mer …

Kurs

Vi tilbyr kurs og disponerer flotte lokaler både for teoretisk og praktisk opplæring.

Les mer …

We are on Facebook